www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Kivijoki

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Kivijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 107.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 106.57 - 107.88 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 106.57 m, 75 % todennäköisyydellä yli 106.85 m, 25 % todennäköisyydellä yli 107.57 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 107.88 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 106.53 m ja maksimiarvo 108.24 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 107.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 107.80 m, se on havaittu 03.05.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 106.45 m.
  • Havainnot asemalta 6300101 Kivijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 104.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.98 - 104.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.98 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 104.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.97 - 104.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 105.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.97 - 105.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.96 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 105.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.03 - 105.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.97 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto