www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Oijärven säännöstelypato

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Oijärven säännöstelypato > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 30.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 54.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 39.0 - 81.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 39.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 45.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 62.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 38.0 m3/s ja maksimiarvo 86.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2006 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 53.40 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 102.30 m3/s, se on havaittu 07.05.2018 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 31.15 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           23.43           7.327          
  2           50.41           4.646          
  3           58.04           5.903          
  4           62.92           6.964          
  5           66.53           7.823          
  6           69.41           8.538          
  7           71.80           9.147          
  8           73.84           9.677          
  9           75.62           10.146          
  10           77.21           10.567          
  15           83.23           12.192          
  20           87.45           13.348          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           93.34           14.983          
  40           97.50           16.145          
  50           100.71           17.048          
  60           103.33           17.787          
  70           105.54           18.412          
  80           107.45           18.954          
  90           109.14           19.432          
  100           110.64           19.860          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6300102 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto