www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Ravaska

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Ravaska > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 29.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 12.7 - 63.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 12.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 23.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 42.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 63.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 12.7 m3/s ja maksimiarvo 113 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 178.91 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 291.00 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 74.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           85.64           11.400          
  2           169.58           7.229          
  3           193.32           9.184          
  4           208.52           10.836          
  5           219.77           12.173          
  6           228.71           13.284          
  7           236.15           14.232          
  8           242.50           15.057          
  9           248.06           15.787          
  10           253.00           16.442          
  15           271.74           18.970          
  20           284.87           20.770          
  30           303.20           23.313          
  40           316.13           25.122          
  50           326.12           26.527          
  60           334.27           27.676          
  70           341.15           28.649          
  80           347.10           29.492          
  90           352.35           30.236          
  100           357.04           30.902          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6300210 Ravaska havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Taloja kastumisvaarassa 290 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto