www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Ravaska

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Ravaska > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 10.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 10.0 - 10.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 10.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 10.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 10.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 10.0 m3/s ja maksimiarvo 27.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1965 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 179.48 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 291.00 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 74.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           86.86           11.213          
  2           170.21           7.110          
  3           193.79           9.034          
  4           208.88           10.658          
  5           220.05           11.973          
  6           228.93           13.066          
  7           236.31           13.998          
  8           242.63           14.810          
  9           248.14           15.528          
  10           253.04           16.172          
  15           271.66           18.659          
  20           284.69           20.429          
  30           302.90           22.931          
  40           315.74           24.710          
  50           325.66           26.092          
  60           333.75           27.222          
  70           340.58           28.179          
  80           346.49           29.008          
  90           351.70           29.740          
  100           356.36           30.395          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6300210 Ravaska havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Taloja kastumisvaarassa 290 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto