www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Ravaska

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Ravaska > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 28.88 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 28.62 - 29.13 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 28.62 m, 75 % todennäköisyydellä yli 28.78 m, 25 % todennäköisyydellä yli 29.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 29.13 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 28.47 m ja maksimiarvo 29.22 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 29.09 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 29.71 m, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 28.03 m.
  • Havainnot asemalta 6300210 Ravaska. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Taloja kastumisvaarassa 29.71 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.05. vedenkorkeus on keskimäärin 28.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.25 - 28.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.96 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 28.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.09 - 28.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.06. vedenkorkeus on keskimäärin 27.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.08 - 27.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.05 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 27.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.98 - 27.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.90 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto