www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Ravaska

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Ravaska > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 28.99 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 28.72 - 29.30 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 28.72 m, 75 % todennäköisyydellä yli 28.89 m, 25 % todennäköisyydellä yli 29.10 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 29.30 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 28.66 m ja maksimiarvo 29.58 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 29.09 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 29.71 m, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 28.03 m.
  • Havainnot asemalta 6300210 Ravaska. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Taloja kastumisvaarassa 29.71 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 28.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 28.67 - 28.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 28.30 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 27.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.57 - 27.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 28.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.42 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 27.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 27.06 - 27.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 27.03 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 27.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.97 - 27.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.87 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto