www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Ravaska

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Ravaska > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 29.19 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 28.43 - 29.60 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 28.43 m, 75 % todennäköisyydellä yli 28.83 m, 25 % todennäköisyydellä yli 29.42 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 29.60 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 28.33 m ja maksimiarvo 29.94 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 29.09 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 29.71 m, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 28.03 m.
  • Havainnot asemalta 6300210 Ravaska. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Taloja kastumisvaarassa 29.71 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 26.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.87 - 26.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 26.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.86 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 26.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.85 - 26.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.82 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 26.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.86 - 27.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 27.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 26.94 - 27.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 27.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 26.83 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto