www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikon sateet kasvattivat virtaamia kaikissa Lapin joissa ja virtaamat ovat nyt ajankohtaan nähden melko suuria. Virtaamat ovat nyt kääntymässä laskuun ja koko Lappiin on ennustettu lähipäivistä vähäsateisia, joten virtaamien ennustetaan jatkavan pienenemistään koko tämän viikon.

Inarijärven pinta on noin 20 cm syyskuun puolivälin mediaanitasoa ylempänä, mutta laskussa. Kaitakosken suuresta juoksutuksesta johtuen järven vedenpinta jatkaa laskuaan. Kemijärven pinta ja Seitakorvan juoksutus, kuten myös Porttipahdan ja Lokan vedenpinnat, ovat vuodenaikaan nähden keskimääräisissä lukemissa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.09.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hosionkoski
Portimojärvi (Portimonsalmi)
Simo
Simojärvi

Jäänlähtö
Simo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto