www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Portimojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Portimojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä




Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 12.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 141.70 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 141.52 - 142.04 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 141.52 m, 75 % todennäköisyydellä yli 141.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 141.79 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 142.04 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 141.51 m ja maksimiarvo 142.37 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 143.24 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 144.00 m, se on havaittu 16.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 142.30 m.
  • Havainnot asemalta 6400300 Portimonsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 141.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.51 - 141.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.47 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 141.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.51 - 141.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.47 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 141.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.50 - 141.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 141.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.48 - 141.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.45 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto