www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Portimojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Portimojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.1.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 141.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 141.50 - 141.52 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 141.50 m, 75 % todennäköisyydellä yli 141.50 m, 25 % todennäköisyydellä yli 141.51 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 141.52 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 141.50 m ja maksimiarvo 141.52 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 143.24 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 144.00 m, se on havaittu 16.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 142.30 m.
  • Havainnot asemalta 6400300 Portimonsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 141.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.47 - 141.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.46 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 141.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.45 - 141.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.45 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 141.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.44 - 141.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.41 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 141.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.47 - 141.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 142.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.41 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto