www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Portimojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Portimojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 143.03 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 142.54 - 143.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 142.54 m, 75 % todennäköisyydellä yli 142.89 m, 25 % todennäköisyydellä yli 143.17 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 143.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 142.48 m ja maksimiarvo 143.72 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 143.24 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 144.00 m, se on havaittu 16.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 142.30 m.
  • Havainnot asemalta 6400300 Portimonsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 141.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.51 - 141.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.50 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 141.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.48 - 141.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.47 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 141.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.46 - 141.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 141.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 141.51 - 142.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 142.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.44 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto