www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.5.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 33.6 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 19.7 - 57.4 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 19.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 27.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 39.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 57.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 18.2 m3/s ja maksimiarvo 64.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto