www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.79 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.62 - 9.78 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.62 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.70 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 7.17 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 9.78 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.59 m3/s ja maksimiarvo 14.3 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto