www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.6.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 23.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.9 - 28.9 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 16.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 16.5 m3/s ja maksimiarvo 32.6 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto