www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 176.63 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 176.33 - 176.87 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 176.33 m, 75 % todennäköisyydellä yli 176.48 m, 25 % todennäköisyydellä yli 176.76 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 176.87 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 176.32 m ja maksimiarvo 177.02 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 176.61 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 177.16 m, se on havaittu 31.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 176.37 m.
  • Havainnot asemalta 6400100 Simojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.03. vedenkorkeus on keskimäärin 176.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.24 - 176.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.23 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.03. vedenkorkeus on keskimäärin 176.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.20 - 176.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.19 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.04. vedenkorkeus on keskimäärin 176.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.17 - 176.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.12 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.05. vedenkorkeus on keskimäärin 176.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.47 - 176.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.33 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto