www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 176.30 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 176.29 - 176.33 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 176.29 m, 75 % todennäköisyydellä yli 176.29 m, 25 % todennäköisyydellä yli 176.30 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 176.33 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 176.29 m ja maksimiarvo 176.38 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 176.61 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 177.16 m, se on havaittu 31.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 176.37 m.
  • Havainnot asemalta 6400100 Simojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.07. vedenkorkeus on keskimäärin 176.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.23 - 176.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.21 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.07. vedenkorkeus on keskimäärin 176.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.16 - 176.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.13 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 176.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.06 - 176.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.00 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 176.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.05 - 176.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 175.97 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto