www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.3.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.3.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.3.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 176.10 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 176.10 - 176.10 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 176.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 176.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 176.10 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 176.10 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 176.10 m ja maksimiarvo 176.11 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 176.61 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 177.16 m, se on havaittu 31.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 176.37 m.
  • Havainnot asemalta 6400100 Simojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.04. vedenkorkeus on keskimäärin 176.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.08 - 176.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.08 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 176.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.08 - 176.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.06 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 176.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.53 - 176.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.43 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 176.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.39 - 176.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.32 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto