www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 176.78 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 176.56 - 177.03 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 176.56 m, 75 % todennäköisyydellä yli 176.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 176.90 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 177.03 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 176.54 m ja maksimiarvo 177.11 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 176.61 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 177.16 m, se on havaittu 31.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 176.37 m.
  • Havainnot asemalta 6400100 Simojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 176.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.18 - 176.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.18 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 176.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.15 - 176.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.13 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 176.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.10 - 176.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.09 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 176.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.14 - 176.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.07 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto