www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simojärvi

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 176.68 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 176.54 - 176.83 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 176.54 m, 75 % todennäköisyydellä yli 176.65 m, 25 % todennäköisyydellä yli 176.74 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 176.83 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 176.49 m ja maksimiarvo 176.90 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 176.61 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 177.16 m, se on havaittu 31.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 176.37 m.
  • Havainnot asemalta 6400100 Simojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 176.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.33 - 176.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 176.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.58 - 176.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.43 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 176.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.46 - 176.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.38 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 176.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 176.27 - 176.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 176.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 176.16 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto