www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Hosionkoski

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Hosionkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 18.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 8.15 - 55.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 8.15 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 9.68 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 32.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 55.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 8.15 m3/s ja maksimiarvo 124 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 220.43 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 341.00 m3/s, se on havaittu 09.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 101.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           115.56           12.351          
  2           209.94           7.831          
  3           236.63           9.950          
  4           253.72           11.740          
  5           266.36           13.188          
  6           276.42           14.392          
  7           284.78           15.419          
  8           291.93           16.313          
  9           298.17           17.104          
  10           303.72           17.813          
  15           324.80           20.552          
  20           339.55           22.502          
  30           360.17           25.257          
  40           374.70           27.217          
  50           385.94           28.739          
  60           395.10           29.984          
  70           402.83           31.038          
  80           409.52           31.951          
  90           415.42           32.757          
  100           420.70           33.479          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6400310 Hosionkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto