www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Hosionkoski

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Hosionkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 166 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 63.5 - 272 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 63.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 125 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 216 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 272 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 60.2 m3/s ja maksimiarvo 330 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 220.20 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 341.00 m3/s, se on havaittu 09.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 101.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           114.41           12.573          
  2           209.62           7.972          
  3           236.55           10.129          
  4           253.78           11.951          
  5           266.54           13.425          
  6           276.69           14.651          
  7           285.12           15.696          
  8           292.33           16.606          
  9           298.63           17.411          
  10           304.23           18.133          
  15           325.49           20.921          
  20           340.38           22.907          
  30           361.18           25.712          
  40           375.84           27.706          
  50           387.17           29.256          
  60           396.42           30.523          
  70           404.22           31.596          
  80           410.97           32.526          
  90           416.92           33.346          
  100           422.24           34.081          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6400310 Hosionkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto