www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Hosionkoski

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Hosionkoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.3.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 110.14 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 109.72 - 110.51 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 109.72 m, 75 % todennäköisyydellä yli 109.82 m, 25 % todennäköisyydellä yli 110.29 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 110.51 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 109.72 m ja maksimiarvo 111.18 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 111.08 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 111.84 m, se on havaittu 07.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 110.29 m.
  • Havainnot asemalta 6400310 Hosionkoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.02. vedenkorkeus on keskimäärin 109.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.68 - 109.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.02. vedenkorkeus on keskimäärin 109.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.65 - 109.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.63 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 109.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.61 - 109.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.58 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 110.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.71 - 110.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.56 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto