www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Hosionkoski

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Hosionkoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 109.80 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 109.66 - 110.18 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 109.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 109.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 109.85 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 110.18 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 109.66 m ja maksimiarvo 110.48 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 111.08 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 111.84 m, se on havaittu 07.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 110.29 m.
  • Havainnot asemalta 6400310 Hosionkoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 109.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.18 - 109.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.14 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 109.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.21 - 109.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.15 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 109.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.64 - 109.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.43 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 109.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.66 - 109.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto