www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Hosionkoski

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Hosionkoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 110.78 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 110.31 - 111.17 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 110.31 m, 75 % todennäköisyydellä yli 110.58 m, 25 % todennäköisyydellä yli 110.93 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 111.17 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 110.12 m ja maksimiarvo 111.54 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 111.08 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 111.84 m, se on havaittu 07.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 110.29 m.
  • Havainnot asemalta 6400310 Hosionkoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 110.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 110.37 - 110.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 111.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.93 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 109.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.90 - 110.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 110.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 109.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.36 - 109.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.28 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 109.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.20 - 109.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 109.13 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto