www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Hosionkoski

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Hosionkoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 110.94 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 110.23 - 111.57 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 110.23 m, 75 % todennäköisyydellä yli 110.73 m, 25 % todennäköisyydellä yli 111.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 111.57 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 110.20 m ja maksimiarvo 111.74 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 111.08 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 111.84 m, se on havaittu 07.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 110.29 m.
  • Havainnot asemalta 6400310 Hosionkoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 109.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.00 - 109.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.97 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 108.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.95 - 109.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.93 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 109.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.97 - 109.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.93 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 109.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.07 - 109.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.94 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto