www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simo

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simo > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.1.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 11.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.0 - 11.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 11.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 11.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 11.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 11.0 m3/s ja maksimiarvo 11.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1965 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 411.57 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 730.00 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 188.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           190.55           26.759          
  2           389.47           16.967          
  3           445.73           21.558          
  4           481.74           25.434          
  5           508.40           28.573          
  6           529.60           31.181          
  7           547.21           33.406          
  8           562.27           35.342          
  9           575.44           37.056          
  10           587.13           38.592          
  15           631.56           44.526          
  20           662.66           48.751          
  30           706.11           54.722          
  40           736.75           58.967          
  50           760.43           62.265          
  60           779.73           64.962          
  70           796.03           67.245          
  80           810.14           69.224          
  90           822.57           70.970          
  100           833.69           72.533          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6400410 Simo havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Jäänlähtö 150 - 200 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto