www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simo

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simo > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 311 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 118 - 454 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 118 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 207 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 370 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 454 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 114 m3/s ja maksimiarvo 605 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 412.61 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 730.00 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 188.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           190.52           27.145          
  2           390.40           17.212          
  3           446.93           21.869          
  4           483.11           25.801          
  5           509.90           28.985          
  6           531.20           31.631          
  7           548.89           33.888          
  8           564.03           35.852          
  9           577.26           37.590          
  10           589.01           39.149          
  15           633.65           45.169          
  20           664.90           49.455          
  30           708.56           55.511          
  40           739.34           59.818          
  50           763.14           63.163          
  60           782.54           65.899          
  70           798.92           68.215          
  80           813.09           70.222          
  90           825.58           71.994          
  100           836.75           73.580          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6400410 Simo havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Jäänlähtö 150 - 200 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto