www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simo

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 10.70 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 10.46 - 11.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 10.46 m, 75 % todennäköisyydellä yli 10.56 m, 25 % todennäköisyydellä yli 10.84 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 10.45 m ja maksimiarvo 11.66 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 12.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 13.21 m, se on havaittu 02.05.1986 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 11.69 m.
  • Havainnot asemalta 6400410 Simo. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 10.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.39 - 10.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 10.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.36 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 10.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.35 - 10.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 10.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.32 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 10.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.36 - 10.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 10.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.30 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 10.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.49 - 10.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.34 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto