www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simo

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.1.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 11.71 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.13 - 12.33 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 11.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 11.41 m, 25 % todennäköisyydellä yli 11.95 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 12.33 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 11.12 m ja maksimiarvo 12.49 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 12.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 13.21 m, se on havaittu 02.05.1986 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 11.69 m.
  • Havainnot asemalta 6400410 Simo. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 10.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.61 - 10.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 10.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.55 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 10.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.58 - 10.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.51 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 11.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.90 - 11.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.71 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 11.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.03 - 11.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 12.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.88 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto