www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simo

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.2.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.2.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 12.14 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.61 - 12.75 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 11.61 m, 75 % todennäköisyydellä yli 11.94 m, 25 % todennäköisyydellä yli 12.31 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 12.75 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 11.60 m ja maksimiarvo 13.12 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 12.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 13.21 m, se on havaittu 02.05.1986 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 11.69 m.
  • Havainnot asemalta 6400410 Simo. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 11.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.31 - 11.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.26 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 11.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.38 - 12.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 12.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.24 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 11.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.22 - 11.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.19 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 11.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.45 - 12.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 12.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.28 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto