www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simo

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 12.41 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.88 - 12.80 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 11.88 m, 75 % todennäköisyydellä yli 12.25 m, 25 % todennäköisyydellä yli 12.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 12.80 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 11.77 m ja maksimiarvo 13.20 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 12.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 13.21 m, se on havaittu 02.05.1986 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 11.69 m.
  • Havainnot asemalta 6400410 Simo. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 12.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 12.11 - 12.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 12.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.63 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 11.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.22 - 11.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.01 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 10.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.71 - 10.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 10.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.56 - 10.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.46 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto