www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simo

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 11.41 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.39 - 11.77 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 11.39 m, 75 % todennäköisyydellä yli 11.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 11.45 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.77 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 11.39 m ja maksimiarvo 11.90 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 12.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 13.21 m, se on havaittu 02.05.1986 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 11.69 m.
  • Havainnot asemalta 6400410 Simo. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 11.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.26 - 11.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.26 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 11.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.35 - 11.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 12.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.24 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 11.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.23 - 11.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.20 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 11.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 11.46 - 11.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 12.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 11.27 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto