www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simo

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 12.52 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.98 - 12.93 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 11.98 m, 75 % todennäköisyydellä yli 12.24 m, 25 % todennäköisyydellä yli 12.68 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 12.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 11.87 m ja maksimiarvo 13.16 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 12.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 13.21 m, se on havaittu 02.05.1986 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 11.69 m.
  • Havainnot asemalta 6400410 Simo. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 10.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.49 - 10.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 10.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.44 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 10.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.54 - 10.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 10.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.46 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 10.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.61 - 10.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 11.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.89 - 11.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.62 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto