www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Simojoen vesistöalue - Simo

Vesistöennusteet > Simojoen vesistöalue > Simo > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 12.56 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 12.03 - 12.97 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 12.03 m, 75 % todennäköisyydellä yli 12.29 m, 25 % todennäköisyydellä yli 12.69 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 12.97 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 11.91 m ja maksimiarvo 13.17 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 12.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 13.21 m, se on havaittu 02.05.1986 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 11.69 m.
  • Havainnot asemalta 6400410 Simo. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.07. vedenkorkeus on keskimäärin 10.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.61 - 10.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 10.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.57 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.07. vedenkorkeus on keskimäärin 10.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.57 - 10.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 10.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.49 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 10.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.47 - 10.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 10.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.36 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 10.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 10.49 - 10.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 11.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 10.33 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto