www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Marraskuun loppupuolen sää on ollut viileä Lapissa, mikä on pienentänyt jokien virtaamia. Vesitilanne on vielä Länsi-Lapissa vuodenaikaan nähden runsasvetinen. Sää jatkuu ennusteen mukaan kylmänä, minkä johdosta jokien virtaamat pienentyvät hiljalleen valuntojen pienentyessä.

Tengeliönjoen järvien vedenkorkeudet nousivat loppusyksyn runsaiden sateiden vaikutuksesta, mutta ne ovat jo laskeneet 30-50 cm marraskuun alun tasosta. Pinnat ovat edelleen ajankohdan mediaanitasoja korkeammalla. Kontta- ja Miekojärvi ovat vielä lähellä vedenkorkeuden marraskuun havaintohistorian ennätystasoja. Näätämöjoen vesistöalueen Iijärven vedenkorkeus on noussut hieman viime viikon tasosta, ja se on ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Inarijärven pinta on lähellä tyypillistä marraskuun loppupuolen tasoa. Kemijärven pinta on vielä lähellä säännöstelyn ylärajaa, ja juoksutuksia on kasvatettu viime viikosta noin 400 kuutioon sekunnissa. Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat ovat lähellä tyypillisiä loppusyksyn korkeuksiaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 25.11.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iso-Vietonen (Vietonen)
Iso-Vietonen Kaaranneskoski
Junosuando Kalix(jokeen)
Junosuando Pajalaan
Junosuando total
Kaaresuvanto
Karunki
Kilpisjärvi - Alajärvi (Kilpisjärvi)
Konttajärvi
Kukkolankoski
Liakanjoki
Matkakoski
Miekojärvi
Muonio
Naamijoki
Peerajärvi
Pello
Portimojärvi
Raanujärvi
Raanujärvi Jolma
Tengeliönjoki Haapakoski
Tornion kaupunki (Tornionjoki)
Tornionjoki Pajala

Pohjavesi ja maankosteus
Muonio
Tornio Könölä

Jäänlähtö ja jääpato
Tornion kaupunki,
Karunki ja Pello

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto