www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Tornionjoella vedenpinnat ovat hitaasti laskeneet ja uutta nousua vedenkorkeuteen ei ole odotettavissa. Torniossa vedenpinta on laskenut keskiviikon tulvahuipusta 10 cm ja vedenkorkeus pysyy lähellä nykyistä tasoaan viikonlopun ennen kuin lähtee nopeampaan laskuun. Muonionjoella virtaamat vielä kasvavat hitaasti viikonlopun aikana ja kääntyvät laskuun viikonvaihteessa.

Ounasjoella tulvahuippu on ohitettu ja vedenkorkeus on laskenut nopeasti. Vedenpinta pysyy Ounasjoella laskussa, myös Rovaniemellä vedenpinta on laskussa ja tulva on helpottanut. Tenojoellakin tulvahuippu on nyt saavutettu ja vedenpinnat ovat kääntyneet joessa laskuun. Ennusteen mukaan sää jatkuu Lapissa vähäsateisena ensi viikon puolelle ja tulvatilanne helpottaa koko Lapissa.

Inarijärven pinta ovat nyt nopeassa nousussa ja järvi saavuttaa kesävedenkorkeuden kesäkuun puolessa välissä. Kemijärven sekä Lokan ja Porttipahdan pintojen nousu on hidastunut ja Kemijärven vedenpinta on korkeimmillaan ensi viikon aikana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.05.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iso-Vietonen (Vietonen)
Iso-Vietonen Kaaranneskoski
Kaaresuvanto
Karunki
Kilpisjärvi - Alajärvi (Kilpisjärvi)
Konttajärvi
Kukkolankoski
Liakanjoki
Matkakoski
Miekojärvi
Muonio
Naamijoki
Peerajärvi
Pello
Portimojärvi
Raanujärvi
Raanujärvi Jolma
Tengeliönjoki Haapakoski
Tornion kaupunki (Tornionjoki)
Tornionjoki Junosuando
Tornionjoki Junosuando bif. (->Kalixjoki)
Tornionjoki Pajala

Pohjavesi ja maankosteus
Muonio
Tornio Könölä

Jäänlähtö ja jääpato
Tornion kaupunki,
Karunki ja Pello

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto