www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikon sateet saivat suurimassa osassa Lappia jokien virtaamat kasvuun. Virtaamat ovat kasvaneet ajankohdan keskimääräistä suuremmiksi Tenojoen, Paatsjoen ja Kemijoen vesistöalueilla. Tornion- ja Simojoella virtaamat ovat edelleen ajankohtaan nähden tavanomaista pienempiä. Viikonlopulle ennustetut sateet kasvattavat Ounasjoen virtaamaa edelleen, muualla Lapissa jokien virtaamat pysyvät loppuviikon nykyisen suuruisina.

Inarinjärven vedenpinta on sateiden seurauksena noin 20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalle. Kaitakosken juoksutusta kasvatetaan seuraaviksi päiviksi 350 m3/s:ssa, joka on ajankohdan tavanomaista selvästi suurempaa. Lokan ja Porttipahdan pinnat ovat noin metrin keskimääräistä alempana. Muualla Lapissa järvet ovat ajankohdalle tyypillisillä tasoilla. Järvien vesitilanteen ei ennusteta merkittävästi muuttuvan lähimmän kahden viikon aikana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.09.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iso-Vietonen (Vietonen)
Iso-Vietonen Kaaranneskoski
Kaaresuvanto
Karunki
Kilpisjärvi - Alajärvi (Kilpisjärvi)
Konttajärvi
Kukkolankoski
Liakanjoki
Matkakoski
Miekojärvi
Muonio
Naamijoki
Peerajärvi
Pello
Portimojärvi
Raanujärvi
Raanujärvi Jolma
Tengeliönjoki Haapakoski
Tornion kaupunki (Tornionjoki)
Tornionjoki Junosuando
Tornionjoki Junosuando bif. (->Kalixjoki)
Tornionjoki Pajala

Pohjavesi ja maankosteus
Muonio
Tornio Könölä

Jäänlähtö ja jääpato
Tornion kaupunki,
Karunki ja Pello

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto