www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikon lopun runsaat sateet kasvattivat jokien virtaamia koko Lapissa. Muonionjoen virtaama on kasvanut suureksi ja Kaaresuvannossa saavutettiin kevään suurin virtaamahuippu. Tornion,- Ounas, Kemi- ja Ivalojoessa virtaamat ovat kasvaneet selvästi ajankohdan keskimääräistä suuremmiksi. Virtaamat ovat nyt huipussaan ja kääntymässä laskuun tai ovat jo alkuviikosta lähteneet laskuun. Loppuviikosta ennustetaan vähäsateisempaa ja virtaamat jatkavat laskuaan kaikissa Lapin joissa.

Keski-Lapissa ja osin Etelä-Lapissa järvien vedenkorkeudet ovat nousseet sateiden seurauksena ajankohtaan nähden korkealle. Inarijärven pinta on lähellä säännöstelyn ylärajaa ja juoksutuksia järvestä joudutaan sen vuoksi kasvattamaan. Kaitakoskesta juoksutetaan toistaiseksi noin 400 m3/s, joka on selvästi ajankohdan tavanomaista suurempaa. Lokan ja Porttipahdan vedenpintojen nousu jatkuu sateiden seurauksena ja pinnat jatkavat hidasta nousuaan syksyyn asti. Altaiden pinnat ovat nyt noin 70 cm ajankohdan tavanomaista tasoa korkeammalla. Muualla Lapissa järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdalle tavanomaista tasoa. Kemijärvi on hiukan tavanomaista tasoaan alempana. Seitakorvasta juoksutetaan toistaiseksi 300-400 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.06.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iso-Vietonen (Vietonen)
Iso-Vietonen Kaaranneskoski
Kaaresuvanto
Karunki
Kilpisjärvi - Alajärvi (Kilpisjärvi)
Konttajärvi
Kukkolankoski
Liakanjoki
Matkakoski
Miekojärvi
Muonio
Naamijoki
Peerajärvi
Pello
Portimojärvi
Raanujärvi
Raanujärvi Jolma
Tengeliönjoki Haapakoski
Tornion kaupunki (Tornionjoki)
Tornionjoki Junosuando
Tornionjoki Junosuando bif. (->Kalixjoki)
Tornionjoki Pajala

Pohjavesi ja maankosteus
Muonio
Tornio Könölä

Jäänlähtö ja jääpato
Tornion kaupunki,
Karunki ja Pello

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto