www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapin jokien virtaamat ovat talvikaudelle tyypillisen pieniä. Ennusteen mukaan ensi viikon loppupuolella uudelleen lämpiävä sää saa eteläisimmässä Lapissa virtaamat vähäiseen kasvuun. Muualla Lapissa virtaamat pysyvät lähellä nykylukemiaan seuraavan viikon ajan. Lumen vesiarvot ovat Paatsjoen ja Kemijoen vesistön alueella keskimääräisissä lukemissa (noin 150-180 mm). Tornion- ja Ounasjoella lunta on keskimäärin 180-210 mm lumen vesiarvona ilmaistuna, mikä on hiukan yli ajankohdan keskitason. Lumen määrän perusteella kevään tulvasta on Ounasjoella odotettavissa keskimääräistä tai sitä suurempaa, muualla Lapissa tulvista odotetaan keskimääräisen suuruisia. Sulamisajan säällä on kuitenkin suuri vaikutus tulvan suuruuteen.

Järvien pinnat ovat pääosin laskussa ja lähellä ajankohdan tavanomaisia tasoja. Inarijärven pinta on lähellä ajankohdan mediaanitasoa ja vuodenajalle tyypilliseen tapaan hitaassa laskussa, joka jatkuu toukokuun alkupuolelle. Juoksutus Kaitakoskesta on ajankohtaan nähden keskimääräinen, noin 180 m3/s. Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa, ja jatkavat laskuaan lumien sulamiskauden alkuun asti. Kemijärven pinta laskee myös kevääseen asti. Seitakorvan juoksutus on vaihdellut välillä 200-350 m3/s, joka on ajankohdalle tavanomaista.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.04.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iso-Vietonen (Vietonen)
Iso-Vietonen Kaaranneskoski
Kaaresuvanto
Karunki
Kilpisjärvi - Alajärvi (Kilpisjärvi)
Konttajärvi
Kukkolankoski
Liakanjoki
Matkakoski
Miekojärvi
Muonio
Naamijoki
Peerajärvi
Pello
Portimojärvi
Raanujärvi
Raanujärvi Jolma
Tengeliönjoki Haapakoski
Tornion kaupunki (Tornionjoki)
Tornionjoki Junosuando
Tornionjoki Junosuando bif. (->Kalixjoki)
Tornionjoki Pajala

Pohjavesi ja maankosteus
Muonio
Tornio Könölä

Jäänlähtö ja jääpato
Tornion kaupunki,
Karunki ja Pello

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto