www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat Lapin joissa ovat laskussa joka jatkuu ennustetun kuivan sään myötä seuraavan viikon ajan. Jokien vedenpinnat ovat Länsi-Lapissa edelleen ajankohdan keskimääräistä korkeammalla pitkän sateisen jakson jälkeen. Muualla Lapissa jokien pinnat ovat laskeneet lähelle ajankohdan tavanomaista tasoa.

Suurimmassa osassa Lappia järvien pinnat ovat runsassateisen kesän jälkeen korkealla. Järvien pinnat ovat nyt pääosin laskussa. Inarijärven pinta, joka on nyt noin 20 cm ajankohdan mediaanitasoa korkeammalla, on kääntynyt laskuun. Juoksutus Kaitakoskesta on edelleen varsin suuri, noin 350 m3/s. Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat ovat lähes metrin korkeammalla kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta, altaiden pintojen nousu on nyt pysähtynyt. Kemijärvi on lähes 40 cm syyskuun normaalitasoa korkeammalla. Seitakorvan juoksutus on edelleen ajankohtaan nähden suurta, 400-500 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.09.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iso-Vietonen (Vietonen)
Iso-Vietonen Kaaranneskoski
Kaaresuvanto
Karunki
Kilpisjärvi - Alajärvi (Kilpisjärvi)
Konttajärvi
Kukkolankoski
Liakanjoki
Matkakoski
Miekojärvi
Muonio
Naamijoki
Peerajärvi
Pello
Portimojärvi
Raanujärvi
Raanujärvi Jolma
Tengeliönjoki Haapakoski
Tornion kaupunki (Tornionjoki)
Tornionjoki Junosuando
Tornionjoki Junosuando bif. (->Kalixjoki)
Tornionjoki Pajala

Pohjavesi ja maankosteus
Muonio
Tornio Könölä

Jäänlähtö ja jääpato
Tornion kaupunki,
Karunki ja Pello

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto