www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kilpisjärvi - Alajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kilpisjärvi - Alajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.6.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.6.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.6.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 22.9 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 17.1 - 32.3 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 17.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 25.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 32.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 16.3 m3/s ja maksimiarvo 47.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto