www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kilpisjärvi - Alajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kilpisjärvi - Alajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 473.26 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 473.21 - 473.34 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 473.21 m, 75 % todennäköisyydellä yli 473.24 m, 25 % todennäköisyydellä yli 473.29 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 473.34 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 473.21 m ja maksimiarvo 473.40 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1953 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 473.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 473.64 m, se on havaittu 16.06.1953 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 473.15 m.
  • Havainnot asemalta 6700100 Kilpisjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 473.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 473.21 - 473.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 473.14 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 473.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 473.12 - 473.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 473.08 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 473.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.96 - 473.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.88 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 472.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.85 - 472.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.80 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto