www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kilpisjärvi - Alajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kilpisjärvi - Alajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.6.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.6.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.6.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 473.43 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 473.34 - 473.50 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 473.34 m, 75 % todennäköisyydellä yli 473.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 473.45 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 473.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 473.31 m ja maksimiarvo 473.55 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1953 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 473.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 473.64 m, se on havaittu 16.06.1953 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 473.15 m.
  • Havainnot asemalta 6700100 Kilpisjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 472.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.74 - 472.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 472.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.72 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 472.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.74 - 472.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.72 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.06. vedenkorkeus on keskimäärin 473.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 473.19 - 473.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.95 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.07. vedenkorkeus on keskimäärin 473.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 473.11 - 473.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.99 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto