www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kilpisjärvi - Alajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kilpisjärvi - Alajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 473.02 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 472.93 - 473.13 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 472.93 m, 75 % todennäköisyydellä yli 472.97 m, 25 % todennäköisyydellä yli 473.06 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 473.13 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 472.93 m ja maksimiarvo 473.21 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1953 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 473.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 473.64 m, se on havaittu 16.06.1953 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 473.15 m.
  • Havainnot asemalta 6700100 Kilpisjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 472.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.92 - 472.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 472.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.88 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 472.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.93 - 473.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.86 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 472.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.86 - 472.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 472.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.82 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 472.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.81 - 472.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 472.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.79 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto