www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kilpisjärvi - Alajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kilpisjärvi - Alajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 473.39 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 473.31 - 473.47 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 473.31 m, 75 % todennäköisyydellä yli 473.36 m, 25 % todennäköisyydellä yli 473.43 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 473.47 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 473.23 m ja maksimiarvo 473.52 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1953 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 473.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 473.64 m, se on havaittu 16.06.1953 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 473.15 m.
  • Havainnot asemalta 6700100 Kilpisjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.05. vedenkorkeus on keskimäärin 472.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.72 - 472.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 472.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.70 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 473.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 473.04 - 473.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.83 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 473.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 473.19 - 473.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 473.08 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 473.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.98 - 473.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.88 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto