www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kilpisjärvi - Alajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kilpisjärvi - Alajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 473.33 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 473.21 - 473.41 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 473.21 m, 75 % todennäköisyydellä yli 473.29 m, 25 % todennäköisyydellä yli 473.38 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 473.41 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 473.20 m ja maksimiarvo 473.46 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1953 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 473.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 473.64 m, se on havaittu 16.06.1953 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 473.15 m.
  • Havainnot asemalta 6700100 Kilpisjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.04. vedenkorkeus on keskimäärin 472.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.73 - 472.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 472.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.71 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 472.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.72 - 472.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 472.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 472.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 472.77 - 473.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.70 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.06. vedenkorkeus on keskimäärin 473.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 473.14 - 473.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 473.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 472.98 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto