www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Peerajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Peerajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 460.34 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 460.07 - 460.49 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 460.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 460.24 m, 25 % todennäköisyydellä yli 460.40 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 460.49 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 460.06 m ja maksimiarvo 460.54 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 460.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 460.50 m, se on havaittu 23.05.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 459.92 m.
  • Havainnot asemalta 6700200 Peerajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 459.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.24 - 459.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.24 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 460.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.95 - 460.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 460.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.86 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 459.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.47 - 459.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.40 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 459.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.44 - 459.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.37 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto