www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Peerajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Peerajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 459.49 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 459.49 - 459.49 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 459.49 m, 75 % todennäköisyydellä yli 459.49 m, 25 % todennäköisyydellä yli 459.49 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 459.49 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 459.49 m ja maksimiarvo 459.74 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 460.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 460.50 m, se on havaittu 23.05.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 459.92 m.
  • Havainnot asemalta 6700200 Peerajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 459.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.32 - 459.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.31 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 459.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.31 - 459.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.30 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 459.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.29 - 459.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.28 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 459.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.27 - 459.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.26 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto