www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Peerajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Peerajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 31.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.8.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 459.52 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 459.45 - 459.64 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 459.45 m, 75 % todennäköisyydellä yli 459.48 m, 25 % todennäköisyydellä yli 459.58 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 459.64 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 459.43 m ja maksimiarvo 459.76 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 460.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 460.50 m, se on havaittu 23.05.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 459.92 m.
  • Havainnot asemalta 6700200 Peerajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 459.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.42 - 459.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.36 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 459.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.40 - 459.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.34 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 459.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.35 - 459.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.29 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 459.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.30 - 459.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.26 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto