www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Peerajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Peerajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 31.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 460.18 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 459.93 - 460.39 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 459.93 m, 75 % todennäköisyydellä yli 460.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 460.26 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 460.39 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 459.85 m ja maksimiarvo 460.58 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 460.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 460.50 m, se on havaittu 23.05.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 459.92 m.
  • Havainnot asemalta 6700200 Peerajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.10. vedenkorkeus on keskimäärin 459.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.37 - 459.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.35 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 459.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.36 - 459.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.31 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.12. vedenkorkeus on keskimäärin 459.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.30 - 459.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.29 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.01. vedenkorkeus on keskimäärin 459.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 459.28 - 459.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 459.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 459.27 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto