www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Portimojärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Portimojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.11.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 25.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.8 - 41.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 16.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 18.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 35.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 41.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 16.8 m3/s ja maksimiarvo 52.7 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 150.56 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 357.10 m3/s, se on havaittu 24.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 58.70 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           50.94           11.529          
  2           140.60           7.310          
  3           165.96           9.288          
  4           182.19           10.958          
  5           194.20           12.310          
  6           203.75           13.434          
  7           211.69           14.393          
  8           218.48           15.227          
  9           224.42           15.965          
  10           229.69           16.627          
  15           249.71           19.184          
  20           263.73           21.004          
  30           283.31           23.576          
  40           297.12           25.405          
  50           307.79           26.826          
  60           316.49           27.988          
  70           323.84           28.972          
  80           330.20           29.824          
  90           335.80           30.577          
  100           340.81           31.250          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701950 Tengeliönjoki Haapakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto