logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Portimojärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Portimojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.5.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2024 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 125 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 82.9 - 198 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 82.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 107 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 163 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 198 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 82.8 m3/s ja maksimiarvo 228 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 148.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 357.10 m3/s, se on havaittu 24.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 58.70 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           51.95           10.586          
  2           138.43           6.712          
  3           162.89           8.529          
  4           178.54           10.062          
  5           190.13           11.304          
  6           199.34           12.336          
  7           207.00           13.216          
  8           213.55           13.982          
  9           219.27           14.660          
  10           224.36           15.268          
  15           243.67           17.615          
  20           257.19           19.287          
  30           276.08           21.648          
  40           289.40           23.328          
  50           299.69           24.633          
  60           308.09           25.700          
  70           315.17           26.603          
  80           321.30           27.386          
  90           326.71           28.077          
  100           331.54           28.695          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701950 Tengeliönjoki Haapakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.