www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Portimojärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Portimojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 64.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 64.25 - 64.37 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 64.25 m, 75 % todennäköisyydellä yli 64.27 m, 25 % todennäköisyydellä yli 64.37 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 64.37 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 64.24 m ja maksimiarvo 64.37 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1988 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 64.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 64.53 m, se on havaittu 22.05.1994 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 64.40 m.
  • Havainnot asemalta 6702011 Portimojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.08. vedenkorkeus on keskimäärin 63.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.78 - 63.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 63.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.78 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.08. vedenkorkeus on keskimäärin 63.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.78 - 63.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 63.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.78 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 64.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.99 - 64.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.98 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 64.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.26 - 64.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.24 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto