logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Portimojärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Portimojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.8.2024 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.8.2024 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.8.2024 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 63.86 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 63.85 - 63.86 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 63.85 m, 75 % todennäköisyydellä yli 63.86 m, 25 % todennäköisyydellä yli 63.86 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 63.86 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 63.85 m ja maksimiarvo 63.86 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1988 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 64.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 64.53 m, se on havaittu 22.05.1994 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 64.40 m.
  • Havainnot asemalta 6702011 Portimojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 63.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.85 - 63.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 63.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.85 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 63.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.81 - 63.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 63.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.78 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 64.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.18 - 64.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.17 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 64.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.28 - 64.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.26 m.