www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Portimojärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Portimojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 12.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 64.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 64.42 - 64.47 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 64.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 64.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 64.47 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 64.47 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 64.41 m ja maksimiarvo 64.49 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1988 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 64.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 64.53 m, se on havaittu 22.05.1994 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 64.40 m.
  • Havainnot asemalta 6702011 Portimojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 64.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.44 - 64.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.40 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 64.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.41 - 64.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.38 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 63.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.86 - 63.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 63.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.85 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 63.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.85 - 63.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 63.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.80 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto