www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Miekojärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Miekojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.5.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 68.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 54.5 - 93.2 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 54.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 64.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 82.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 93.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 54.2 m3/s ja maksimiarvo 111 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto