www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Miekojärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Miekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 76.80 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.76 - 77.09 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.76 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.78 m, 25 % todennäköisyydellä yli 76.85 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.09 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.76 m ja maksimiarvo 77.25 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.55 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.38 m, se on havaittu 28.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 77.08 m.
  • Havainnot asemalta 6701910 Miekojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 76.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.68 - 76.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 76.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.61 - 76.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.60 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 76.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.72 - 76.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.71 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 76.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.75 - 76.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.73 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto