www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Miekojärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Miekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.14 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.13 - 77.14 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.14 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.14 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.13 m ja maksimiarvo 77.25 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien y fi - y fi välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.70 m, se on havaittu 28.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 77.40 m.
  • Havainnot asemalta 6701910 Miekojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.12. vedenkorkeus on keskimäärin 77.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.11 - 77.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.11 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.01. vedenkorkeus on keskimäärin 77.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.03 - 77.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.03 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 77.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.02 - 77.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.01 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 77.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.03 - 77.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.02 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto