www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Konttajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Konttajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 120.33 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 120.15 - 120.49 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 120.15 m, 75 % todennäköisyydellä yli 120.24 m, 25 % todennäköisyydellä yli 120.40 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 120.49 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 120.09 m ja maksimiarvo 120.59 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1985 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 120.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 120.92 m, se on havaittu 20.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.12 m.
  • Havainnot asemalta 6701840 Konttajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.05. vedenkorkeus on keskimäärin 120.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.00 - 120.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.84 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.05. vedenkorkeus on keskimäärin 120.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.06 - 120.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.06. vedenkorkeus on keskimäärin 119.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.65 - 119.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.60 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.07. vedenkorkeus on keskimäärin 119.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.56 - 119.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.52 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto