www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Konttajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Konttajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 119.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 119.46 - 119.95 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 119.46 m, 75 % todennäköisyydellä yli 119.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 119.61 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 119.95 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 119.46 m ja maksimiarvo 120.21 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1985 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 120.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 120.92 m, se on havaittu 20.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.12 m.
  • Havainnot asemalta 6701840 Konttajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 119.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.43 - 119.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 119.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.42 - 119.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.41 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 119.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.38 - 119.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.38 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 119.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.38 - 119.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.35 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto