www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Konttajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Konttajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.1.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 119.42 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 119.42 - 119.60 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 119.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 119.42 m, 25 % todennäköisyydellä yli 119.51 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 119.60 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 119.42 m ja maksimiarvo 119.98 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1985 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 120.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 120.92 m, se on havaittu 20.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.12 m.
  • Havainnot asemalta 6701840 Konttajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.01. vedenkorkeus on keskimäärin 119.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.39 - 119.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.39 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.02. vedenkorkeus on keskimäärin 119.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.37 - 119.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.37 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.03. vedenkorkeus on keskimäärin 119.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.35 - 119.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.34 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.04. vedenkorkeus on keskimäärin 119.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.33 - 119.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.31 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto