www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Konttajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Konttajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 119.64 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 119.50 - 119.88 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 119.50 m, 75 % todennäköisyydellä yli 119.55 m, 25 % todennäköisyydellä yli 119.74 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 119.88 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 119.50 m ja maksimiarvo 120.17 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1985 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 120.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 120.92 m, se on havaittu 20.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.12 m.
  • Havainnot asemalta 6701840 Konttajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.43 - 119.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.40 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.45 - 119.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.42 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 119.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.44 - 119.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.41 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 119.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.49 - 119.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.39 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto