www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Konttajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Konttajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 119.56 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 119.56 - 119.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 119.56 m, 75 % todennäköisyydellä yli 119.56 m, 25 % todennäköisyydellä yli 119.61 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 119.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 119.56 m ja maksimiarvo 119.71 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1985 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 120.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 120.92 m, se on havaittu 20.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.12 m.
  • Havainnot asemalta 6701840 Konttajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.10. vedenkorkeus on keskimäärin 119.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.52 - 119.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.50 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 119.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.53 - 119.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.45 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.12. vedenkorkeus on keskimäärin 119.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.44 - 119.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.40 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.01. vedenkorkeus on keskimäärin 119.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.42 - 119.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.38 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto