www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Konttajärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Konttajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 120.40 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 120.24 - 120.63 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 120.24 m, 75 % todennäköisyydellä yli 120.34 m, 25 % todennäköisyydellä yli 120.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 120.63 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 120.14 m ja maksimiarvo 121.07 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1985 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 120.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 120.92 m, se on havaittu 20.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.12 m.
  • Havainnot asemalta 6701840 Konttajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 120.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.25 - 120.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.99 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 120.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.95 - 120.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.90 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 119.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.62 - 119.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.59 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 119.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.55 - 119.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.52 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto