logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Vietonen

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Vietonen > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.10.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.10.2023 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.11.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 24.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 22.7 - 37.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 22.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 22.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 31.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 37.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 22.7 m3/s ja maksimiarvo 45.3 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 28.52 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 63.60 m3/s, se on havaittu 28.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           6.57           2.419          
  2           26.33           1.534          
  3           31.91           1.948          
  4           35.49           2.299          
  5           38.14           2.582          
  6           40.24           2.818          
  7           41.99           3.019          
  8           43.49           3.194          
  9           44.80           3.349          
  10           45.96           3.488          
  15           50.37           4.024          
  20           53.46           4.406          
  30           57.78           4.946          
  40           60.82           5.330          
  50           63.17           5.628          
  60           65.09           5.871          
  70           66.71           6.078          
  80           68.11           6.257          
  90           69.34           6.414          
  100           70.45           6.556          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701850 Iso-Vietonen Kaaranneskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.