www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Vietonen

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Vietonen > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.3.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 21.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.8 - 32.7 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 21.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 21.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 22.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 32.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 21.8 m3/s ja maksimiarvo 45.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 28.29 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 63.60 m3/s, se on havaittu 28.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           5.93           2.567          
  2           26.06           1.627          
  3           31.75           2.068          
  4           35.39           2.439          
  5           38.09           2.740          
  6           40.24           2.991          
  7           42.02           3.204          
  8           43.54           3.390          
  9           44.88           3.554          
  10           46.06           3.701          
  15           50.55           4.271          
  20           53.70           4.676          
  30           58.10           5.248          
  40           61.20           5.656          
  50           63.60           5.972          
  60           65.55           6.231          
  70           67.20           6.450          
  80           68.63           6.639          
  90           69.88           6.807          
  100           71.01           6.957          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701850 Iso-Vietonen Kaaranneskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto