www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Vietonen

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Vietonen > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 11.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.12.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 16.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.8 - 16.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 16.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 16.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 16.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 16.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 16.8 m3/s ja maksimiarvo 16.9 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 28.36 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 63.60 m3/s, se on havaittu 28.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           5.81           2.609          
  2           26.10           1.655          
  3           31.84           2.102          
  4           35.52           2.480          
  5           38.24           2.786          
  6           40.40           3.041          
  7           42.19           3.258          
  8           43.73           3.446          
  9           45.07           3.613          
  10           46.27           3.763          
  15           50.80           4.342          
  20           53.97           4.754          
  30           58.40           5.336          
  40           61.53           5.750          
  50           63.94           6.072          
  60           65.91           6.335          
  70           67.58           6.557          
  80           69.02           6.750          
  90           70.28           6.921          
  100           71.42           7.073          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6701850 Iso-Vietonen Kaaranneskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto