www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Vietonen

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Vietonen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 92.55 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 92.42 - 92.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 92.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 92.51 m, 25 % todennäköisyydellä yli 92.61 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 92.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 92.40 m ja maksimiarvo 92.82 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 92.80 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 93.07 m, se on havaittu 05.11.1967 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 92.28 m.
  • Havainnot asemalta 6701800 Vietonen. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.05. vedenkorkeus on keskimäärin 91.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 91.12 - 91.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 91.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 90.96 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.05. vedenkorkeus on keskimäärin 92.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 92.44 - 92.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 92.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 92.14 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.06. vedenkorkeus on keskimäärin 92.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 92.36 - 92.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 92.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 92.34 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.07. vedenkorkeus on keskimäärin 92.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 92.33 - 92.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 92.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 92.30 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto