www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Vietonen

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Vietonen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 31.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.8.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 92.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 92.28 - 92.32 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 92.28 m, 75 % todennäköisyydellä yli 92.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 92.32 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 92.32 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 92.27 m ja maksimiarvo 92.35 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 92.80 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 93.07 m, se on havaittu 05.11.1967 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 92.28 m.
  • Havainnot asemalta 6701800 Vietonen. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.08. vedenkorkeus on keskimäärin 92.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 92.29 - 92.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 92.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 92.25 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 92.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 92.32 - 92.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 92.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 92.28 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.09. vedenkorkeus on keskimäärin 92.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 92.45 - 92.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 92.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 92.36 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 92.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 92.66 - 92.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 92.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 92.55 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto