www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Raanujärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Raanujärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.3.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.3.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 95.30 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 95.29 - 95.33 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 95.29 m, 75 % todennäköisyydellä yli 95.29 m, 25 % todennäköisyydellä yli 95.32 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.33 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 95.29 m ja maksimiarvo 95.33 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 96.98 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 97.18 m, se on havaittu 02.06.1967 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 96.82 m.
  • Havainnot asemalta 6701700 Raanujärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.04. vedenkorkeus on keskimäärin 95.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.28 - 95.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.26 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.04. vedenkorkeus on keskimäärin 95.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.30 - 95.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.23 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 96.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.65 - 96.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 97.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.37 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 96.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.78 - 96.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.75 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto