www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Raanujärvi

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Raanujärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.4.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 5.48 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.23 - 11.4 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.23 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.57 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.79 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.22 m3/s ja maksimiarvo 25.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto